Условия за ползване


Инвестор.БГ АД („Инвестор") ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.

Моля прочетете Универсалните условия за използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Инвестор.БГ АД на https://ibg.bg/id-157 и допълнителните условия за използването на сайта Snimka.bg намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Инвестор по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

Допълнителни условия:

Моля, прочетете внимателно Условията за ползване преди да се регистрирате. За да бъдете регистриран, се изисква съгласието Ви с тези условия.

Във връзка с използването на услугите на сайта snimka.bg ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Регистрацията в Snimka.bg е безплатна. На регистриран потребител се полагат по 6 GB дисково пространство.

Snimka.bg е сайт, в който можете да публикувате свои авторски снимки. Снимките се въвеждат в тематично подредени онлайн фотоалбуми.

Фотоалбумите могат да бъдат със скрито или общодостъпно съдържание – в зависимост от Вашия избор.

Под скрито съдържание се разбира личен албум. Личните албуми са достъпни за Вас и Вашите гости само с парола. Личните албуми не се появяват в общите списъци на албуми и не участват в никакви статистики за посещаемост.

Общодостъпните албуми са достояние на всички регистрирани потребители и гости на сайта. С публикуването на снимките в тях, Вие давате съгласието си тези снимки да бъдат достъпни за разглеждане от всички регистрирани потребители и гости на сайта, като Snimka.bg не носи отговорност нито за съдържанието им, нито за нанесени Ви щети от страна на други потребители или гости на сайта.

С ползване на услугите на Snimka.bg, вие предоставяте безвъзмездно на "Инвестор.бг" АД разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява публикуваното от вас съдържание в печатни и онлайн издания на "Инвестор.бг" АД.

Възпроизвеждането и копирането на материали от този сайт, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на "Инвестор.бг" АД, е забранено.

Приемат се файлове във JPEG формат с размер на файла до 6 мегабайта.

Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като адрес, телефон и e-mail адрес на потребителя. Този тип данни са предназначени единствено за служебни нужди с цел облекчаване ползването на сайта и осъществяване на някои допълнителни услуги, които компанията Инвестор.БГ АД предлага.

Регистрирайки се като потребител на Snimka.bg и съгласявайки се с Условията за ползване, Вие се съгласявате:

  • да не публикувате и да не разпространявате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упоменете това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не публикувате и да не разпространявате снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт
  • да не публикувате невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание;
  • да не публикувате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал.
  • да не публикувате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст.
  • Snimka.bg запазва правото си да унищожава без предупреждение материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), ако прецени, че те не отговарят на което и да е от условията, изложени в настоящите Условия за ползване.
  • Snimka.bg запазва правото си да прекратява, допълва и променя предлаганите услуги.
  • Snimka.bg не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.

Регистрираният потребител носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, както и за опазването им, така че те да не стават достояние на трети лица без негово съгласие. Също така регистрираният потребител носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице (и без оглед дали ползването от страна на третото лице е с или без знанието и/или съгласието на потребителя).

Регистрираният потребител е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си. При най- малко съмнение у потребителя, че трето лице има достъп до акаунта му, потребителят може да промени своята парола за достъп, а също така е длъжен да уведоми за това модератора.

Регистрирането Ви в Snimka.bg означава, че сте запознат с настоящите Условия за ползване, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.