Контакти


"Инвестор.БГ" АД

Публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

Контакти www.snimka.bg:

За да се свържете с нас, пишете ни на: snimka@investor.bg

Контакти Инвестор.БГ АД

София 1540
бул. "Брюксел" 1